skip to Main Content
Menu

denklab

filosofische
praktijk

Filosofie die werkt, die van nut is in het dagelijkse leven
én die de essentie raakt van de kwesties die we bespreken

Welkom bij denklab

 Denklab is de filosofische praktijk van Mark van den Heuvel. Ik voer met mijn bezoekers gesprekken over werk, studie, relaties, zingeving, vriendschap, persoonlijke ontwikkeling. Kortom, over onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn; te belangrijk om er zomaar een antwoord op te geven. We gaan op zoek naar helderheid in het denken en naar nieuwe vragen die u verder brengen.

Als socratisch gespreksleider leid ik socratische groepsgesprekken bij organisaties, bedrijven en geef ik trainingen. Een socratisch groepsgesprek is een gemeenschappelijk onderzoeksgesprek, een dialoog waarin we ons denken en handelen onderzoeken. We praten mét elkaar, niet tegen elkaar. Om beter samen te werken en beter samen te leven.

denklab

filosofische
praktijk

Filosofie die werkt, die van nut is in het dagelijkse leven
én die de essentie raakt van de kwesties die we bespreken

Welkom bij denklab

 Denklab is de filosofische praktijk van Mark van den Heuvel. Ik voer met mijn bezoekers gesprekken over werk, studie, relaties, zingeving, vriendschap, persoonlijke ontwikkeling. Kortom, over onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn; te belangrijk om er zomaar een antwoord op te geven. We gaan op zoek naar helderheid in het denken en naar nieuwe vragen die u verder brengen.

Als socratisch gespreksleider leid ik socratische groepsgesprekken bij organisaties, bedrijven en geef ik trainingen. Een socratisch groepsgesprek is een gemeenschappelijk onderzoeksgesprek, een dialoog waarin we ons denken en handelen onderzoeken. We praten mét elkaar, niet tegen elkaar. Om beter samen te werken en beter samen te leven.

Individuele gesprekken

Van oorsprong is filosofie gericht op de praktijk van leven en werken, dus praktisch gericht.
Filosofie is ook het verlangen naar wijsheid. Maar iedereen weet, wijsheid is iets ongrijpbaars en glipt als zand tussen je vingers weg maar we moeten wel het verlangen ernaar goed vorm geven.

Dat kan door eens goed na te denken over zaken die je bezig houden, die van waarde en betekenis zijn of waar je misschien wel wakker van ligt. Wat betekent werk voor mij of doe ik het juiste werk? Wat betekent student-zijn?  Hoe ga ik om met collega’s, vrienden en familie? Wat is een goede opvoeding? Hoe kom ik uit dit dilemma? Wat is wijsheid in specifieke situaties?

Goede vragen verlichten het denken

Verwacht in de gesprekken geen pasklare antwoorden of stappenplannen om wijsheid en geluk te bereiken. Het resultaat ligt ergens anders. De kern van een filosofisch gesprek is dat we je denken tegen het licht houden, de veronderstellingen of vooroordelen in beeld willen krijgen en die kritisch bekijken. We werken niet toe naar een antwoord maar naar een vraag; een vraag die zoveel mogelijk het hart raakt van de kwestie die we bespreken maar waarop een eenvoudig antwoord niet te geven is. Een goede vraag schept ruimte tussen de kwestie en je denken daarover. Wijsheid ligt besloten in het toewerken naar een goede vraag, het durven stellen van die vraag en het niet-weten toe te laten. Dat is al moeilijk genoeg maar je dringt wel door tot de kern.

Vragen die leven

Ieder gesprek eindigt met een vraag die je mee naar huis neemt. Als het goed is moet deze ‘geleefd’ worden en met je meereizen in het dagelijkse leven. Dat is niet altijd makkelijk, maar er komt wel iets in beweging. In het volgende gesprek gaan we daarop door en stellen we weer andere vragen. Misschien dat soms een antwoord wordt geformuleerd maar het gaat erom de kracht van de vragende houding te ervaren en deze houding via de gesprekken aan te leren. Dat is van blijvende waarde, filosofie waar je wat aan hebt én voor wie durft!

Individuele gesprekken

Van oorsprong is filosofie gericht op de praktijk van leven en werken, dus praktisch gericht.
Filosofie is ook het verlangen naar wijsheid. Maar iedereen weet, wijsheid is iets ongrijpbaars en glipt als zand tussen je vingers weg maar we moeten wel het verlangen ernaar goed vorm geven.

Dat kan door eens goed na te denken over zaken die je bezig houden, die van waarde en betekenis zijn of waar je misschien wel wakker van ligt. Wat betekent werk voor mij of doe ik het juiste werk? Wat betekent student-zijn?  Hoe ga ik om met collega’s, vrienden en familie? Wat is een goede opvoeding? Hoe kom ik uit dit dilemma? Wat is wijsheid in specifieke situaties?

Goede vragen verlichten het denken

Verwacht in de gesprekken geen pasklare antwoorden of stappenplannen om wijsheid en geluk te bereiken. Het resultaat ligt ergens anders. De kern van een filosofisch gesprek is dat we je denken tegen het licht houden, de veronderstellingen of vooroordelen in beeld willen krijgen en die kritisch bekijken. We werken niet toe naar een antwoord maar naar een vraag; een vraag die zoveel mogelijk het hart raakt van de kwestie die we bespreken maar waarop een eenvoudig antwoord niet te geven is. Een goede vraag schept ruimte tussen de kwestie en je denken daarover. Wijsheid ligt besloten in het toewerken naar een goede vraag, het durven stellen van die vraag en het niet-weten toe te laten. Dat is al moeilijk genoeg maar je dringt wel door tot de kern.

Vragen die leven

Ieder gesprek eindigt met een vraag die je mee naar huis neemt. Als het goed is moet deze ‘geleefd’ worden, voelbaar zijn en met je meereizen in het dagelijkse leven. Dat is niet altijd makkelijk, maar er komt wel iets in beweging. In het volgende gesprek gaan we daarop door en stellen we weer andere vragen. Misschien dat soms een antwoord wordt geformuleerd maar het gaat erom de kracht van de vragende houding te ervaren en deze houding via de gesprekken aan te leren. Dat is van blijvende waarde, filosofie waar je wat aan hebt én voor wie durft!

Socratische groepsgesprekken

Als socratisch gespreksleider werk ik met groepen binnen organisaties en bedrijven.
Een socratisch groepsgesprek is een gezamenlijk denkgesprek, een dialoog waarin we ons denken en handelen onderzoeken, altijd uitgaande van een concrete praktijk. Wat denken we, hoe handelen we en waarom? En wat beweren we daar zelf over? Het resultaat van een socratisch groepsgesprek kan zijn de ontwikkeling van een breed gedragen visie, inzicht in hoe teams, managers, organisaties handelen, het gezamenlijk formuleren van de essentie van wie we willen zijn als organisatie of als team. Maar het is ook een les in luisteren, niet direct oordelen en tot de essentie komen.

Een socratisch gesprek kan in veel praktijksituaties worden toegepast.
Bij teams (in het onderwijs, de zorg, de overheid) die vragen hebben over leiderschap, beter samen willen werken of beter naar elkaar willen luisteren. Bij het ontwikkelen van een moreel kompas bij medewerkers van commerciële of financiële instellingen. Ook voor studenten of leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn socratische gesprekken of trainingen waardevol.

Voorbeelden van vragen voor een socratisch gesprek
Wanneer houdt verantwoordelijkheid voor mijn werk op | Wat is kwaliteit van onderwijs? | Wat kan ik voor mijn patiënt beslissen? | Waar ligt de grens van tolerantie? | Hoe onafhankelijk kunnen wij als adviesbureau zijn?

Over mij

Ik ben Mark van den Heuvel, woon in Utrecht en studeerde daar psychologie, met veel aandacht voor filosofie, waarbij filosofen zoals Nietzsche en Foucault mij inspireerden. Ik promoveerde in 1993 in de sociale wetenschappen aan Tilburg University op een proefschrift naar de opkomende jeugdcultuur in na-oorlogs Nederland. In mijn proefschrift maakte ik gebruik van levensverhalen van mensen die in die tijd opgroeiden.
Daarna werkte ik als docent, wetenschapper, beleidsonderzoeker, lector bij Tilburg University, een onderzoeksbureau en bij Fontys Hogescholen. Ook was ik verbonden aan de kenniskring Bildung van Fontys waarin we nadachten over wat Bildung kan betekenen in een onderwijsomgeving. Op dit moment ben ik hoofd van het Amsterdams Kenniscentrum Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool van Amsterdam.

Omdat bloed kruipt waar het niet gaan kan, heb ik me weer verder verdiept in de filosofie, met name in de praktische, toegepaste filosofie. Ik volgde de opleiding tot filosofisch practicus bij Harm van der Gaag aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en volgde de cursus Socratisch gespreksleider bij Het socratisch gesprek.

In mijn filosofische praktijk benadruk ik de waarde van praktische filosofie. Ik heb genoeg werk- en levenservaring opgedaan in allerlei omgevingen en met allerlei mensen om te begrijpen dat filosofie op veel plaatsen van nut is; om de juiste vragen te stellen, om de kern te raken, om helderheid te krijgen en om niet langs elkaar heen te praten.

Ik ben lid van het Gilde voor filosofisch practici en ben gehouden aan de gedragscode van het Gilde. Zie www.gildefp.nl

mark

Praktische zaken

Het eerste gesprek is kosteloos. We gaan na wat ik voor u kan betekenen en ik beantwoord vragen over de aanpak. Dit geldt zowel voor de individuele gesprekken als de groepsgesprekken. Daarna kunnen we afspraken maken.
De individuele gesprekken vinden plaats in Utrecht, in een van de coachhuizen in de stad of bij mij thuis.

Ik wil dat de individuele gesprekken die ik als filosofisch practicus voer voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom zijn de tarieven naar draagkracht. Voor socratische gesprekken of trainingen voor organisatie of bedrijven maak ik graag een aparte offerte.

Tarieven individuele gesprekken (per sessie)

Bruto maandinkomen

< €1.500 in overleg
€1.500 - €2.000 50 euro
€2.000 - €4.000 70 euro
€4.000 - €6.000 90 euro
> €6.000 120 euro

De individuele gesprekken duren maximaal 50 minuten

Contact

Wilt u een afspraak of meer informatie?

E: info@denklab.nl
T: 06 5396 22 54

Of neem contact op via onderstaand formulier.

Wat vinden bezoekers ervan?

Wat ik heb overgehouden over de methode is de gedachte dat we het wat we niet weten op een hoger niveau proberen te brengen. Wat we wel weten, weten we al en is daarmee is niet zo interessant. Dat klinkt hoogdravend, maar ik hou wel van dat soort logica. Ik vond het persoonlijk prettig om eens flink na te denken over mijn vragen en het voelen, wat normaal een fascinatie is bij coaching, buiten de focus te laten. Wat zeg ik nou eigenlijk en wat betekent dat voor me? Mark was een prettige gesprekspartner die samen op onderzoek uitgaat, en zich niet als wijze boven me heeft gesteld (trainer/coach).

Door de verhelderende en verfrissende vragen kwam ik steeds dichter bij de kern. Een mooie methode om belangrijke kwesties te onderzoeken. Mark weet serieusheid en luchtigheid hierbij goed te combineren.

Het socratisch gesprek heeft mij nieuwe inzichten gegeven en biedt mogelijkheden om nieuwe perspectieven te zien. Het is een waardevolle toevoeging om standpunten en inzichten uit te wisselen en helpt mij in het vergroten van mijn communicatierepertoire. Het gesprek werd door Mark professioneel geleid, hij stelt zich open en rustig op en is in staat bij te stellen waar nodig. Dit doet hij door tijdens het gesprek korte interventies te plegen en heldere vragen te stellen, waardoor het gesprek de juiste stappen doorloopt (onderwijsmanager).

 Het socratisch gesprek is erg waardevol in het algemeen en speciaal in het onderwijs. Op dit moment gaan veel medewerkers nog met elkaar in discussie maar door deze methodiek voer je veel vaker de dialoog. Je krijgt de echte pijnpunten boven tafel en je zet de ander aan tot echt nadenken of zijn/haar overtuiging. Vaak zie je dat er aannames zijn gemaakt en je niet raakt tot de kern van het probleem. Het socratisch gesprek dwingt je tot objectiviteit en je hoeft je niet aangevallen te voelen. Ik kijk uit naar het vervolg (hogeschooldocent).

Men moet de dingen de eigen, stille ongestoorde ontwikkeling laten die diep van binnen komt en door niets of niemand kan worden bespoedigd, alles moet uitgedragen en dan geboren worden.
Men moet geduld hebben. Met het onbeantwoorde in het hart proberen de vragen zelf lief te hebben, als afgesloten ruimtes, als boeken, geschreven in een verre, vreemde taal. Het gaat erom alles te leven.
Als men de vragen leeft, leeft men misschien geleidelijk, zonder het te merken, op een zekere dag de antwoorden binnen.

(anonieme bron, gebaseerd op een tekst van Rainer Maria Rilke)

Back To Top