skip to Main Content
Menu

denklab

coaching &
praktische filosofie

Denklab is de praktijk voor coaching en praktische filosofie van Mark van den Heuvel. Mijn coaching is gebaseerd op de socratische werkwijze.
Vragenderwijs gaan we na wat u verder brengt in uw persoonlijke of professionele ontwikkeling.

.

De filosofische gesprekken met mijn bezoekers gaan over werk, studie, relaties, zingeving.
Kortom, over onderwerpen die te belangrijk zijn om er zomaar een antwoord op te geven.
We gaan op zoek naar helderheid in het denken en naar nieuwe vragen die er toe doen.

denklab

coaching &
praktische filosofie

Denklab is de praktijk voor coaching en praktische filosofie van Mark van den Heuvel. Mijn coaching is gebaseerd op de socratische werkwijze.
Vragenderwijs gaan we na wat u verder brengt in uw persoonlijke of professionele ontwikkeling.

De filosofische gesprekken met mijn bezoekers gaan over werk, studie, relaties, zingeving.
Kortom, over onderwerpen die te belangrijk zijn om er zomaar een antwoord op te geven.
We gaan op zoek naar helderheid in het denken en naar nieuwe vragen die er toe doen.

Coaching

Met mijn coaching stimuleer ik het zelf denken over uitdagingen, problemen of verlangens, het zelf keuzes maken en last but not least zelfkennis. We onderzoeken nauwgezet wat dat betekent in uw geval en waar het toe kan leiden. De socratische werkwijze is hierbij richtinggevend. De kracht hiervan ligt in het stellen van vragen en geen genoegen te nemen met een simpel antwoord. Socratische vragen kunnen confronterend zijn omdat zij dieper graven. Op deze manier verhelderen we de kwestie die aan de orde is en werken we aan mogelijke antwoorden of oplossingen die het beste bij u passen.

Voor wie?

Iedereen die serieus wil investeren in zijn of haar persoonlijke of professionele ontwikkeling is welkom. En serieus investeren betekent in ieder geval stilstaan bij je denken en handelen en een kritische blik in de spiegel. Dat is de basis voor verdere ontwikkeling of dat nu een wending is in je loopbaan, meer zelfvertrouwen, beter leidinggeven of meer grip krijgen op je leven.
Ik heb veel werkervaring in de wereld van het onderwijs en het onderzoek op universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus. Daarom ben ik bekend met het werk van docenten, onderzoekers, promovendi, hoogleraren en leidinggevenden en de vragen die op hun pad komen. Ik heb goede ervaringen met het coachen van deze groep.

Werkwijze

Allereerst gaan we na wat ik voor je kan betekenen en of we een goede match hebben. Dat laatste is een succesfactor voor een coachingstraject. Daarna stellen we een plan op. Vaak omvat een coachingstraject 5-10 sessies van zo’n 1,5 uur, eens in de drie of vier weken. In die tussentijd ga je aan de slag met huiswerk. Dat kunnen oefeningen zijn, maar ook het ontwikkelen van nieuw gedrag of nieuwe denkpatronen.

Coaching

Met mijn coaching stimuleer ik het zelf denken over uitdagingen, problemen of verlangens, het zelf keuzes maken en last but not least zelfkennis. We onderzoeken nauwgezet wat dat betekent in uw geval en waar het toe kan leiden. De socratische werkwijze is hierbij richtinggevend. De kracht hiervan ligt in het stellen van vragen en geen genoegen te nemen met een simpel antwoord. Socratische vragen kunnen confronterend zijn omdat zij dieper graven. Op deze manier verhelderen we de kwestie die aan de orde is en werken we aan mogelijke antwoorden of oplossingen die het beste bij u passen.

Voor wie?

Iedereen die serieus wil investeren in zijn of haar persoonlijke of professionele ontwikkeling is welkom. En serieus investeren betekent in ieder geval stilstaan bij je denken en handelen en een kritische blik in de spiegel. Dat is de basis voor verdere ontwikkeling of dat nu een wending is in je loopbaan, meer zelfvertrouwen, beter leidinggeven of meer grip krijgen op je leven.
Ik heb veel werkervaring in de wereld van het onderwijs en het onderzoek op universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus. Daarom ben ik bekend met het werk van docenten, onderzoekers, promovendi, hoogleraren en leidinggevenden en de vragen die op hun pad komen. Ik heb goede ervaringen met het coachen van deze groep.

Werkwijze

Allereerst gaan we na wat ik voor je kan betekenen en of we een goede match hebben. Dat laatste is een succesfactor voor een coachingstraject. Daarna stellen we een plan op. Vaak omvat een coachingstraject 5-10 sessies van zo’n 1,5 uur, eens in de drie of vier weken. In die tussentijd ga je aan de slag met huiswerk. Dat kunnen oefeningen zijn, maar ook het ontwikkelen van nieuw gedrag of nieuwe denkpatronen.

Praktische filosofie

Van oorsprong is filosofie gericht op de praktijk van leven en werken, dus praktisch gericht.
In essentie is filosofie het verlangen naar wijsheid. Maar iedereen weet, wijsheid is iets ongrijpbaars en glipt als zand tussen je vingers weg maar we moeten wel het verlangen ernaar goed vorm geven.

Dat kan door eens goed na te denken over zaken die je bezig houden, die van betekenis zijn of waar je voortdurend over piekert. Wat betekent werk voor mij of doe ik het juiste werk? Wat betekent student-zijn?  Hoe ga ik om met collega’s, vrienden en familie? Wat is een goede opvoeding? Hoe kom ik uit dit dilemma?

Goede vragen verlichten het denken

We werken niet toe naar een antwoord maar naar een vraag; een vraag die zoveel mogelijk het hart raakt van de kwestie die we bespreken maar waarop een eenvoudig antwoord niet te geven is. Wijsheid ligt besloten in het toewerken naar een goede vraag, het durven stellen van die vraag en het niet-weten toe te laten.

Ieder gesprek eindigt met een vraag die je mee naar huis neemt. Als het goed is moet deze ‘geleefd’ worden en meereizen in het dagelijkse leven. Dat is niet altijd makkelijk, maar er komt wel iets in beweging.  Misschien dat soms een antwoord wordt geformuleerd maar het gaat erom de kracht van de vragende houding te ervaren en via de gesprekken aan te leren. Dat is van blijvende waarde, filosofie waar je wat aan hebt én voor wie durft!

Socratische gesprekken

Als socratisch gespreksleider werk ik met groepen binnen organisaties en bedrijven. Een socratisch groepsgesprek is een gezamenlijk denkgesprek, een dialoog waarin we ons denken en handelen onderzoeken, altijd uitgaande van een concrete praktijk.

Voorbeelden van vragen voor een socratisch gesprek

Wanneer houdt verantwoordelijkheid voor mijn werk op | Wat is kwaliteit van onderwijs? | Wat kan ik voor mijn patiënt beslissen? | Waar ligt de grens van tolerantie? | Hoe onafhankelijk kunnen wij als adviesbureau zijn?

Over mij

Ik ben Mark van den Heuvel, woon in Utrecht en studeerde daar psychologie, met veel aandacht voor filosofie, waarbij filosofen zoals Nietzsche en Foucault mij inspireerden. Ik promoveerde in de sociale wetenschappen aan Tilburg University.
Daarna werkte ik als docent, wetenschapper, beleidsonderzoeker, lector. Op dit moment ben ik, naast mijn eigen praktijk, hoofd van het Amsterdams Kenniscentrum Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool van Amsterdam.

Bloed kruipt waar het niet gaan kan, daarom ben ik me blijven verdiepen in de filosofie, met name in praktische filosofie en socratische coaching. Ik volgde de opleiding tot filosofisch practicus aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en volgde de cursus Socratisch gespreksleider bij Het socratisch gesprek.

In mijn praktijk benadruk ik de waarde van praktische filosofie. Ik heb genoeg werk- en levenservaring opgedaan in allerlei omgevingen en met allerlei mensen om te begrijpen dat filosofie op veel plaatsen van nut is; om de juiste vragen te stellen, om helderheid te krijgen en om niet langs elkaar heen te praten.

Ik ben lid van het Gilde voor filosofisch practici en ben gehouden aan de gedragscode van het Gilde. Zie www.gildefp.nl

mark

Praktische zaken

Het eerste gesprek is kosteloos. We gaan na wat ik voor je kan betekenen en ik beantwoord vragen over de aanpak. Dit geldt zowel voor coaching als voor de filosofische gesprekken. Daarna kunnen we afspraken maken.
De sessies vinden plaats in Utrecht, in een van de coachhuizen in de stad of bij mij thuis. Andere locaties zijn ook mogelijk.

Ik wil dat de sessies voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom zijn de tarieven naar draagkracht. Voor sessies betaald door werkgevers maak ik een aparte offerte.

Tarieven individuele gesprekken (per sessie)

Bruto maandinkomen

< €1.500 in overleg
€1.500 - €2.000 50 euro
€2.000 - €4.000 70 euro
€4.000 - €6.000 90 euro
> €6.000 120 euro

De individuele gesprekken duren maximaal 50 minuten

Contact

Wilt u een afspraak of meer informatie?

E: info@denklab.nl
T: 06 5396 22 54

Of neem contact op via onderstaand formulier.

Wat vinden bezoekers ervan?

Wat ik heb overgehouden over de methode is de gedachte dat we het wat we niet weten op een hoger niveau proberen te brengen. Wat we wel weten, weten we al en is daarmee is niet zo interessant. Dat klinkt hoogdravend, maar ik hou wel van dat soort logica. Ik vond het persoonlijk prettig om eens flink na te denken over mijn vragen en het voelen, wat normaal een fascinatie is bij coaching, buiten de focus te laten. Wat zeg ik nou eigenlijk en wat betekent dat voor me? Mark was een prettige gesprekspartner die samen op onderzoek uitgaat, en zich niet als wijze boven me heeft gesteld (trainer/coach).

Door de verhelderende en verfrissende vragen kwam ik steeds dichter bij de kern. Een mooie methode om belangrijke kwesties te onderzoeken. Mark weet serieusheid en luchtigheid hierbij goed te combineren.

Het socratisch gesprek heeft mij nieuwe inzichten gegeven en biedt mogelijkheden om nieuwe perspectieven te zien. Het is een waardevolle toevoeging om standpunten en inzichten uit te wisselen en helpt mij in het vergroten van mijn communicatierepertoire. Het gesprek werd door Mark professioneel geleid, hij stelt zich open en rustig op en is in staat bij te stellen waar nodig. Dit doet hij door tijdens het gesprek korte interventies te plegen en heldere vragen te stellen, waardoor het gesprek de juiste stappen doorloopt (onderwijsmanager).

 Het socratisch gesprek is erg waardevol in het algemeen en speciaal in het onderwijs. Op dit moment gaan veel medewerkers nog met elkaar in discussie maar door deze methodiek voer je veel vaker de dialoog. Je krijgt de echte pijnpunten boven tafel en je zet de ander aan tot echt nadenken of zijn/haar overtuiging. Vaak zie je dat er aannames zijn gemaakt en je niet raakt tot de kern van het probleem. Het socratisch gesprek dwingt je tot objectiviteit en je hoeft je niet aangevallen te voelen. Ik kijk uit naar het vervolg (hogeschooldocent).

Men moet de dingen de eigen, stille ongestoorde ontwikkeling laten die diep van binnen komt en door niets of niemand kan worden bespoedigd, alles moet uitgedragen en dan geboren worden.
Men moet geduld hebben. Met het onbeantwoorde in het hart proberen de vragen zelf lief te hebben, als afgesloten ruimtes, als boeken, geschreven in een verre, vreemde taal. Het gaat erom alles te leven.
Als men de vragen leeft, leeft men misschien geleidelijk, zonder het te merken, op een zekere dag de antwoorden binnen.

(anonieme bron, gebaseerd op een tekst van Rainer Maria Rilke)

Back To Top